23-05-2018, 10:16

INFORMACJA !!!

SKM_22718052110100

04-10-2017, 7:47

Gruz na drogi

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu rozpoczął prace związane z pokruszeniem gruzu betonowego. Niepokruszony gruz w ilości ok. 3000 ton został pozyskany od mieszkańców naszej Gminy, którzy zbędny materiał przekazują nieodpłatnie na teren naszego zakładu przy ul. Leśnej 11 w Kaźmierzu.

Pokruszony na mniejsze frakcje materiał zostanie sukcesywnie w miarę potrzeb nawożony na drogi gruntowe Gminy Kaźmierz, a następne zostanie uwałowany ciężkim walcem drogowym przez pracowników ZUK.

22199180_929376347225768_1594258276_o 22217779_929376317225771_1735719785_o

Czytaj dalej

18-08-2017, 11:45

Wyniki badań.

Monitoring substancji promieniotwórczych w pobranej wodzie ze Stacji Uzdatniania Wody w Kaźmierzu, Gaju Wielkim oraz Piersku.

 

Wyniki:

30-03-2017, 14:35

SKM_22717032814340

29-03-2017, 9:05

SKM_22717032215230

06-03-2017, 9:07

Ogłoszenie

Przerwa

05-01-2017, 10:24

Informacja

vat-gmina-kazmierz

29-12-2016, 13:35

Ogłoszenie

skm_22716122714320

30-11-2016, 10:44

Ogłoszenie

skm_22716112811300

16-11-2016, 8:58

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU NIEUSTANNIE PODNOSI JAKOŚĆ ŚWIADCZENIA USŁUG WYWOZU NIECZYSTOŚĆI PŁYNNYCH Z TERENU GMINY KAŹMIERZ

Jednym z przedmiotów działania Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu jest świadczenie usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych.

Strategicznym naszym celem jest nieustanne podnoszenie jakości wykonywanych usług.  W miarę możliwości ekonomicznych inwestujemy w nowocześniejszy sprzęt, dzięki czemu, zyskujemy na czasie, a także dbamy o środowisko naturalne mając sprzęt o restrykcyjnych normach emisji spalin.

Czytaj dalej

05-09-2016, 9:32

RADIOWY ODCZYT STANU WODOMIERZY

Z początkiem bieżącego roku zapoczątkowano instalację modułów radiowych pozwalających na dokonywanie radiowego odczytu stanu wodomierzy.

Dzięki wyrozumiałości mieszkańców oraz sprawnej obsłudze naszych instalatorów, do tej pory zamontowano 1000 sztuk tych urządzeń na terenie Gminy Kaźmierz.

20160905_090709 20160905_090631

Czytaj dalej

05-09-2016, 9:03

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD ŚWIADCZENIA USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z TERENU GMINY KAŹMIERZ

Jednym z przedmiotów działania Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych.

Zakład posiada 4 wozy asenizacyjne o pojemności odpowiednio 4,5m3, 6m3, 10m3, 11,5m3.

DSC_7205 DSC_7202

Czytaj dalej

30-08-2016, 10:21

Oddziaływanie modułów radiowych IZAR na organizm człowieka.

Pragniemy przedstawić Państwu informacje dotyczące wpływu na organizm ludzki nadajników radiowych Izar ® CP R3,5 / RC 868i R4 PL, DP R3,5 / RE 868 PULSE oraz oddziaływania innych urządzeń na co dzień funkcjonujących w otoczeniu człowieka.

13-04-2016, 12:01

Zakup profesjonalnego rębaka

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu w dniu 13 kwietnia 2016 r. zakupił fabrycznie nową maszynę tzw. rębak SCORPION 160SD przeznaczonego do zrębkowania gałęzi do średnicy 160mm. Maszyna ta zaliczana jest do segmentu urządzeń profesjonalnych.  Zakup byłby niemożliwy, gdyby nie przychylność Radnych Rady Gminy Kaźmierz kadencji 2014-2018 oraz Wójta Gminy Kaźmierz, którzy dofinansowali nas w wysokości 45,52% środków pochodzących z dotacji celowej Gminy Kaźmierz, a pozostała część została sfinansowana z nadwyżki środków obrotowych Zakładu za 2015 rok.

 

Pracownicy techniczni zostali przeszkoleni w zakresie obsługi oraz bezpieczeństwa, przez wykwalifikowanego pracownika producenta, co zostało potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

20160413_072706

20160413_072724

20160413_072754

21-03-2016, 9:42

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfa 2016

08-03-2016, 14:03

Modernizacja orurowania na SUW w Kaźmierzu

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją instalacji wewnętrznej na stacji uzdatniania wody w Kaźmierzu, informujemy, że w czwartek 10 marca br. może wystąpić obniżone ciśnienie wody u odbiorców w miejscowościach: Kaźmierz, Chlewiska, Dolne Pole, Kiączyn, Radzyny, Kopanina.

Za utrudnienia przepraszamy.

20160308_130951 20160308_130935

03-03-2016, 8:08

Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Kaźmierz za 2015r.

25-02-2016, 14:36

Dostawa oleju napędowego do zbiornika paliw zlokalizowanego w Kaźmierzu przy ul. Leśnej 11 na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu

20160225141300573_0001

22-02-2016, 13:27

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

22-02-2016, 8:59

ZUK pozyskuje materiał do utwardzania dróg.

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu zlecił profesjonalnej firmie zewnętrznej wykonanie usługi pokruszenia gruzu betonowego na mniejsze frakcje uziarnienia. Dzięki uprzejmości mieszkańców gminy Kaźmierz i dobrej z Nimi współpracy, w okresie ostatnich 12 miesięcy udało się systemem gospodarczym pozyskać około 800 ton różnego rodzaju gruzu. Po pokruszeniu na odpowiednie frakcje, otrzymany materiał budowlany będzie wbudowany na wymagające tego drogi gruntowe na terenie naszej gminy.

Zachęcamy mieszkańców do dalszej współpracy w tym zakresie.

20160222_080007

08-12-2015, 11:18

Informacja

W dniu 17 grudnia 2015r. plac selektywnej zbiórki będzie czynny do godziny 15:30.

W dniu 24 grudnia 2015r. Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu oraz plac selektywnej zbiórki będą nieczynne.
Dzień wolny ustawowo za sobotę 26 grudnia 2015 r.

 

08-12-2015, 8:50

ZUK uruchamia system radiowego odczytu wodomierzy.

W dniu 7 grudnia 2015 r. na zaproszenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu – Łukasza Panka do siedziby Zakładu przybyli sołtysi wsi: Gorszewice – Mirosława Ciborek, Dolne Pole Maria Kokot, Sokolniki Wielkie -Magdalena Pawłowska oraz Chlewiska – Andrzej Marciniak. Tematem spotkania było omówienie planowanego na najbliższe lata wprowadzenie systemu radiowego odczytu stanu wodomierzy w gminie Kaźmierz, w tym zasad działania i montażu modułów radiowych. Zakład planuje rozpocząć wdrażanie systemu w wyżej wymienionych sołectwach w pierwszym półroczu 2016 r, a całość zakończyć w okresie 4-5 lat.

Spotkanie

30-11-2015, 11:52

Jak poprawnie wypełnić formularz „Podaj stan licznika”

odczyt liczników 30.11.15

 

 

28-09-2015, 13:15

Budowa sieci wodociągowej.

W dniu dzisiejszym pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu rozpoczęli prace związane z budową  sieci wodociągowej w Kopaninie w ciągu drogi gminnej ul. Radzyńska od skrzyżowania z ulicą Leśną do skrzyżowania z ulicą Krzemową i Wschodnią. Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną  w/w odcinek obejmuje 315 mb, a sieć wykonana będzie z rur PVC Ø160.

20150928_121155

20150928_121220

 

06-07-2015, 14:23

Przebudowa skrzyżowania w Kaźmierzu.

20150706141922879_0001

27-05-2015, 7:52

Informacja

W dniu 5 czerwca 2015r. Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu  będzie nieczynny.

Dzień wolny ustawowo za sobotę 15 sierpnia 2015r.

Plac selektywnej zbiórki będzie czynny w dniach 5-6.06.2015r.

06-05-2015, 10:21

Naprawa nawierzchni asfaltowych.

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu prowadzi obecnie prace, polegające na wiosennej naprawie  ubytków nawierzchni utwardzonych dróg gminnych Gminy Kaźmierz.  Gmina Kaźmierz posiada w swoim władaniu blisko 27 km dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej, które po okresie zimowym wymagają bieżącej naprawy.  Mając na uwadze spostrzeżenia własne, jak i mieszkańców naszej gminy, Zakład Usług Komunalnych planuje w najbliższym czasie uzupełnić nawierzchnie masą mineralno-bitumiczną w ilości około 30 ton.

masa bitumiczna

29-04-2015, 14:25

Chodnik w Kaźmierzu

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu na zlecenie Urzędu Gminy Kaźmierz wykonał chodnik z kostki betonowej, stanowiący łącznik pomiędzy ul. Marii Konopnickiej z ulicą Dolną w Kaźmierzu. Wykonany chodnik wraz z oznakowaniem poziomym przejścia dla pieszych przez ulicę Dolną, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu, zwłaszcza dzieci i młodzieży uczęszczających tym odcinkiem drogi do pobliskiej szkoły.

20150429_111717 20150429_111714

19-03-2015, 13:33

Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu  przyjmie gruz ceglano-betonowy.

Gruz nie powinien zawierać zanieczyszczeń z tytułu następujących odpadów:

– eternitu,

– styropianu,

– papy,

– folii,

– płyt kartonowo-gipsowych,

– płytek,

– trzciny,

– elementów aluminiowych, metalowych i drewnianych,

– opakowań w tym również po metalach budowlanych itp.

W przypadku dużej ilości gruzu Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu  zapewni transport.

Więcej informacji pod telefonem 61 29 18 187.

05-03-2015, 8:02

Plac selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ( PSZOK ) działający przy Zakładzie Usług Komunalnych w Kaźmierzu przy ul. Leśnej 11 w Kaźmierzu informuje, że przyjmuje:

 

– szkło kolorowe i białe

– szkło okienne (bez zabrudzeń farbą, kitem, silikonem itp.)

– opakowania PET oraz po chemii gospodarczej

– plastiki twarde (np. meble ogrodowe, doniczki, kontenery po napojach)

– folie pochodzące z gospodarstw domowych

– makulatura

– baterie

– opakowania metalowe

– zużyty sprzęt AGD-RTV

– odpady wielkogabarytowe

– opony

– gruz

Czytaj dalej