26-10-2021, 11:14

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu

ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze – samodzielny księgowy

30-09-2021, 13:43

Oferta pracy - rzemieślnik

29-09-2021, 14:49

Oferta pracy

10-06-2021, 10:15

SKM_22721060810430

09-06-2021, 7:34

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu informuje, że od dnia 16 czerwca 2021 r. na terenie gminy Kaźmierz obowiązywać będzie nowa  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres  trzech lat.

Ceny i stawki taryfy określa załącznik do decyzji PO.RZT.70.107.2021/D/SK.

Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy

18-05-2021, 8:29

SKM_22721051513181

12-05-2021, 14:13

SKM_22721051014391

30-04-2021, 14:27

SKM_22721042814501

 

13-04-2021, 9:41

SKM_22721041110020

15-03-2021, 8:19

Przerwa w dostawie wody.

23-02-2021, 7:46

Informacja o przeprowadzonych pracach drogowych przez ZUK Kaźmierz w roku 2020

Tabela nr 1

 

Naprawa cząstkowa ubytków nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg gminnych masą
na zimno w roku 2020

Lp. Nazwa drogi Ilość                    [t]
1 Bytyń 1,825
2 Dolne Pole 3,600
3 Gaj Wielki 2,325
4 Pólko 3,100
5 Kaźmierz, ul. Dolna 0,250
6 Kaźmierz, ul. Leśna 0,450
7 Kaźmierz, ul. Reja 0,650
8 Kaźmierz, ul. Jabłoniowa 0,100
9 Kaźmierz, ul. Nowowiejska 0,200
10 Kaźmierz, ul. Wiśniowa 1,975
11 Kaźmierz, ul. Mickiewicza 0,450
12 Kaźmierz, ul. Powstańców Wielkopolskich 0,100
13 Kiączyn, ul. Topazowa 0,550
14 Sokolniki Małe 0,725
15 Sokolniki Wielkie 0,550
16 Komorowo 0,850
17 Chlewiska 1,150
18 Kiączyn 0,400
19 Gorszewice 1,150
20 Kopanina 3,525
21 Młodasko 2,875
22 Radzyny 2,750
OGÓŁEM 29,550

Tabela nr 2

 

Utwardzenie dróg gminnych kruszywem łamanym w roku 2020

Lp. Nazwa drogi Ilość

[t]

1 Bytyń, ul. Szkolna 22
2 Gaj Wielki, ul. Nowa 8
3 Kaźmierz, ul. Asnyka 18
4 Kaźmierz, ul. Cicha 18
5 Kaźmierz, ul. Kurkowa, Rydzowa 56
6 Kaźmierz, ul. Norwida 64
7 Kaźmierz, ul. Piękna 28
8 Kaźmierz, ul. Piwoniowa, Szmaragdowa 48
9 Kaźmierz, ul. Polna 32
10 Kaźmierz, ul. Urocza 12
11 Kiączyn – Stare 48
12 Kiączyn, ul. Diamentowa, Agatowa 22
13 Kiączyn, ul. Jabłoniowa 167
14 Kiączyn, ul. Truskawkowa, Rubinowa 38
15 Kopanina, ul. Orla, Liliowa, Radzyńska 90
16 Radzyny, ul. Leśna 76
17 Radzyny, ul. Jagodowa 42
18 Sierpówko 74
19 Stramnica 82
Ogółem 945

Tabela nr 3

 

Zestawienie dróg gminnych równanych w roku 2020

Nazwa drogi Długość                    [m] Ilość Ogółem          [m]
Dolne Pole      
Dolne Pole – Chlewiska 1 900 1 1 900
Gorszewice      
wieś 300 2 600
Kaźmierz      
ul. Cicha 400 4 1 600
ul. Daglezjowa 500 5 2 500
ul. Gołębia 200 5 1 000
ul. Jaśminowa 100 5 500
ul. Jaworowa 600 5 3 000
ul. Leśna 500 3 1 500
ul. Magnoliowa 100 5 500
ul. Miła 100 5 500
ul. Norwida 80 3 240
ul. Piękna 180 5 900
ul. Polna 440 5 2 200
ul. Sosnowa 200 5 1 000
ul. Spokojna 300 5 1 500
ul  Kurkowa 250 4 1 000
ul. Borowikowa 100 4 400
ul. Urocza 120 4 480
Kiączyn      
Kiączyn – Stare (do gazowni) 2 780 4 11 120
ul. Jabłoniowa 1 500 3 4 500
Kopanina      
ul. Brodziszewska 100 2 200
ul. Krzemowa 800 3 2 400
ul. Leśna 300 1 300
ul. Północna 900 3 2 700
ul. Radzyńska 400 1 400
Radzyny      
ul. Leśna 480 4 1 920
ul. Jagodowa 150 4 600
ul. Dębowa 320 4 1 280
ul. Piaskowa – Chrusty 1 300 4 5 200
Sierpówko      
wieś 480 4 1 920
Stramnica      
wieś 690 4 2 760
OGÓŁEM 16 570   56 620

Tabela nr 4

 

Zestawienie dróg gminnych wałowanych w roku 2020

Nazwa drogi Długość                    [m] Ilość Ogółem          [m]
Kaźmierz      
ul. Cicha 400 4 1 600
ul. Daglezjowa 500 5 2 500
ul. Gołębia 200 5 1 000
ul. Jaśminowa 100 5 500
ul. Jaworowa 600 5 3 000
ul. Leśna 500 3 1 500
ul. Magnoliowa 100 5 500
ul. Miła 100 5 500
ul. Norwida 80 3 240
ul. Piękna 180 5 900
ul. Polna 440 5 2 200
ul. Sosnowa 200 5 1 000
ul. Spokojna 300 5 1 500
ul Kurkowa 250 4 1 000
ul. Borowikowa 100 4 400
ul. Urocza 120 4 480
OGÓŁEM 4 170   18 820

Zał. Nr 5

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji przedmiotowej w zakresie utrzymania zieleni publicznej
w układzie zadaniowym za 2020 rok

Przedmiot działania Miejsce działania Termin realizacji UWAGI
Wykaszanie terenów zielonych Teren gminy Kaźmierz Kwiecień – październik 2020 Tabela nr 5 – 7
Bieżące utrzymanie drzew i krzewów Teren gminy Kaźmierz Marzec – grudzień 2020  

Tabela nr 5

 

Powierzchnie terenów wykaszanych na terenie Gminy Kaźmierz w roku 2020

L.p. Opis terenu Powierzchnia [m²] Ilość koszeń Powierzchnia wykoszona                            [m²]  
Kaźmierz 37 000   124 650
  Teren z placem zabaw i stawem przy ul. Jodłowej 3 100 5 15 500
Teren stacji transformatorowej przy placu zabaw przy ul. Sosnowej 100 4 400
Teren na Placu Wielkopolskim 1 100 4 4 400
Teren wzdłuż ul. Sienkiewicza 6 000 1 6 000
Teren przy kotłowni osiedlowej ul. Prusa 5 300 2 600
Teren za budynkiem B Urzędu Gminy ul. E. Orzeszkowej 100 2 200
Teren z placem zabaw ul. Dworcowa 3 000 5 15 000
Teren przy Bibliotece Publicznej Gminy Kaźmierz ul. Dworcowa 1 400 3 4 200
Teren zielony na płycie Rynku 950 8 7 600
Skarpa przy ul. Dworcowa 450 1 450
Teren przy gminnym szalecie publicznym ul. Targowa 300 2 600
Teren przy pawilonu handlowego ul. Targowa 400 3 1 200
Deptak wzdłuż SUW ul. Poznańska i wzdłuż boiska sportowego i parkingu przy ul. Gimnazjalnej 1 000 5 5 000
Teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy Szkole Podstawowej w Kaźmierzu ul. Gimnazjalna i boisku sportowym 4 750 2 9 500
Rów przy przepompowni ścieków P7 600 3 1 800
Tereny zielone i deptak przy przepompowni ścieków P7 3 000 3 9 000
Deptak wzdłuż firmy Hochland Polska Sp. z o.o. 250 6 1 500
Deptak między ul. Nowowiejską a ul. Dworcową 500 4 2 000
Grunty przy budynku mieszkalnym ul. Nowowiejska 1 300 4 1 200
Deptak pomiędzy ul. Nowowiejską a ul. Dworcową 500 4 2 000
Teren z placem zabaw i boiskiem przy ul. Nowowiejskiej 2 000 5 10 000
Cięcie żywopłotu ul. Nowowiejska 50 2 100
Łąka – parking przy ul. Leśnej 3 900 4 15 600
Teren przy cmentarzu ul. Okrężna 1 950 4 7 800
Deptak za torami ul. Szamotulska 1 000 3 3 000
Bytyń 12 643   25 286
  Klin przy szkole 1 051 2 2 102
Klin przy sklepie 3 350 2 6 700
ul. Szkolna 4 401 2 8 802
Teren przy cmentarzu ul. Okrężna 3 000 2 6 000
Teren przy świetlicy wiejskiej 841 2 1 682
Chlewiska 5 855   23 420
  Teren przy kaplicy 70 4 280
Teren przy boisku 1 600 4 6 400
Teren przy blokach 1 900 4 7 600
Teren przy świetlicy wiejskiej 500 4 2 000
Teren za przystankiem i blokiem 1 515 4 6 060
Teren przy przystanku 270 4 1 080
L.p. Opis terenu Powierzchnia [m²] Ilość koszeń Powierzchnia wykoszona                            [m²]
Gaj Wielki 12 976   25 952
  Teren przy świetlicy wiejskiej 2 400 2 4 800
Boisko i tereny zielone za blokami 9 576 2 19 152
Teren przy świetlicy wiejskiej do SUW 1 000 2 2 000
Kiączyn 4 800   9 600
  Teren przy boisku i za sklepem 4 600 2 9 200
ul. Kasztanowa 200 2 400
Młodasko 3 800   11 400
  Teren przy świetlicy wiejskiej 1 700 3 5 100
Drogi we wsi 2 100 3 6 300
Piersko 5 110   15 330
  Teren SUW i boiskiem 1 300 3 3 900
Teren przy przystanku 800 3 2 400
Teren za hydrofornią 3 010 3 9 030
Pólko 1 900   3 800
  Teren przy placu zabaw i boisku 1 050 2 2 100
ul. Dworcowa 650 2 1 300
Teren przy świetlicy wiejskiej 200 2 400
Radzyny 1 500   4 500
  Teren przy budynku gminnym (stara szkoła) 1 500 3 4 500
Sokolniki Wielkie 10 500   16 000
  Teren starego boiska 5 500 2 11 000
Teren przy przystanku 5 000 1 5 000
Witkowice 6 273   12 546
  Front boiska 5 473 2 10 946
Tereny przy nieczynnej hydroforni 800 2 1 600
Ogółem wykoszono: 272 484

Tabela nr 6

 

Powierzchnie poboczy dróg gminnych wykaszanych w roku 2020

L.p. Opis drogi Szerokość [m] Długość [m] Powierzchnia [m²] Ilość koszeń Powierzchnia wykoszona [m2]
1 Kaźmierz ul. Jabłoniowa – I odcinek
(do skrzyżowania na Witkowice)
2 1 650 3 300 3 9 900
2 Kaźmierz ul. Jabłoniowa – II odcinek (od skrzyżowania na Witkowice do
ul. Czereśniowej)
2 2 750 5 500 3 16 500
3 Kaźmierz, ul. Wiśniowa 2 2 900 5 800 3 17 400
4 Kopanina, ul. Północna 2 1 700 3 400 3 10 200
5 Kopanina, ul. Pod Lasem 2 1 400 2 800 3 8 400
6 Kopanina, ul. Myśliwska 2 2 600 5 200 3 15 600
7 Droga Kiączyn -Stare (do gazowni) 2 2 750 5 500 3 16 500
8 Kiączyn, ul. Jabłoniowa 2 1 550 3 100 3 9 300
9 Kaźmierz ul. Dolna – Dolne Pole- Brzezno 2 3 300 6 600 2 13 200
10 Bytyń, ul. Pocztowa, ul. Malinowa, ul. Dębowa 2 2 200 4 400 2 8 800
11 Bytyń, ul. Łąkowa 2 1 550 3 100 2 6 200
12 Droga do Gorgoszewa 2 1 750 3 500 2 7 000
13 Droga Gaj Wielki – Jankowice 2 2 530 5 060 2 10 120
14 Droga Gaj Wielki – Ceradz Kościelny 2 1 300 2 600 2 5 200
15 Droga Gaj Wielki – Stramnica 2 1 700 3 400 2 6 800
16 Droga do Sierpówka 2 1 850 3 700 2 7 400
17 Kaźmierz ul. Leśna do skrzyżowania z ul. Radzyńską w Kopaninie 2 1 400 2 800 2 5 600
18 Radzyny, ul. Piaskowa – Chrusty 2 1 400 2 800 2 5 600
19 Młodasko wieś 2 1 250 2 500 3 7 500
Ogółem wykoszono 187 220

Tabela nr 7

 

Wykaz ulic i wewnętrznych dróg wykaszanych w roku 2020

L.p. Opis terenu Ilość koszeń
1 Kaźmierz, ul. Dolna 2
2 Kaźmierz, ul. Dworcowa 2
3 Kaźmierz, ul. Gimnazjalna 2
4 Kaźmierz, ul. Nowina 2
5 Kaźmierz, ul. Nowowiejska 2
6 Kaźmierz, ul. Okrężna 2
7 Kaźmierz, ul. Reja 2
8 Kaźmierz, ul. Reymonta 2
9 Kaźmierz, ul. Szamotulska 3

 

10-02-2021, 12:25

Apel do mieszkańców Gminy Kaźmierz

SKM_22718102813320

12-10-2020, 13:45

pobrane

12-10-2020, 13:44

SKM_22720101014010

29-09-2020, 14:52

SKM_22720092715140

28-07-2020, 11:32

SKM_22720072611150

10-03-2020, 7:33

SKM_22720030808310

30-01-2020, 8:27

SKM_22720012809480

19-11-2019, 15:01

20191118_101047

Zakończyliśmy prace remontowe związane z remontem przyjętej w roku bieżącym oczyszczalni ścieków w Pólku. Remont obejmował m.in. piaskowanie i malowanie komór wewnętrznych reaktora, wykonanie ze stali nierdzewnej kraty koszowej, wymianę dyfuzorów i węży, wykonanie nowego przykrycia zbiornika Imhoffa, wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową.
Koszt remontu w ramach środków finansowych ZUK-u wyniósł blisko 90.000,00 złotych.

Czytaj dalej

09-10-2019, 13:39

SKM_22719100713560

30-09-2019, 10:17

Informujemy, że od dnia 01.10.2019 rozpoczną się prace remontowe na drodze gminnej ul. Jabłoniowa w Kiączynie. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinku około 900 mb od skrzyżowania w kierunku miejscowości Kiączyn i Stare.

19-09-2019, 10:48

Modernizacja sieci

25-07-2019, 10:34

SKM_22719072310480

21-06-2019, 9:53

SKM_22719061908180

07-06-2019, 7:33

SKM_22719060507220

03-12-2018, 7:33

SKM_22718120108380

30-10-2018, 12:19

SKM_22718102813320

07-06-2018, 14:23

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu, informuje, że w rejonie ulic Leśnej  w Kaźmierzu i Kopaninie w ostatnim czasie nastąpiło pogorszenie właściwości wody w sieci wodociągowej.

Starając się rozwiać wszelkie wątpliwości mieszkańców, informujemy, że dokonujemy wszelkich starań, aby te niedogodności zniwelować:

Codziennie pracownicy Zakładu dokonują płukania sieci wodociągowej, począwszy od ul. Leśnej w Kaźmierzu, kończąc na ulicy Radzyńskiej w Kopaninie.

W nocy z 24-25 maja br. firma zewnętrzna (we współpracy z pracownikami ZUK w Kaźmierzu) dokonała czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną.

Na bieżąco monitorowana jest jakość wody poprzez dokonywanie badań przez akredytowane laboratorium chemiczne. Wynikiem tych badań są stwierdzenia, że w pewnym okresie istniała podwyższona ilość żelaza oraz manganu, jednakże ani razu nie stwierdzono zawartości bakterii grupy coli, co jednoznacznie określa, że spożywana woda jest bezpieczna dla zdrowia człowieka.

Celem wyeliminowania wszelkich wątpliwości – zostanie wymieniony starego typu odcinek sieci wodociągowej na odcinku ul. Leśnej w Kaźmierzu.

Ponadto dokonamy czyszczenia przyłączy wodociągowych. Dlatego też prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i o udostępnienie w dniach od 8 do 11 czerwca br. punktów pomiarowych pracownikom technicznym.

W związku z tym w najbliższym czasie nastąpią przerwy w dostawie wody. Zakład, celem maksymalnego zmniejszenia niedogodności z tym związanych podstawi mieszkańcom beczkę z wodą pitną.

34790631_1644689012297075_5222201995917524992_n

04-10-2017, 7:47

Gruz na drogi

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu rozpoczął prace związane z pokruszeniem gruzu betonowego. Niepokruszony gruz w ilości ok. 3000 ton został pozyskany od mieszkańców naszej Gminy, którzy zbędny materiał przekazują nieodpłatnie na teren naszego zakładu przy ul. Leśnej 11 w Kaźmierzu.

Pokruszony na mniejsze frakcje materiał zostanie sukcesywnie w miarę potrzeb nawożony na drogi gruntowe Gminy Kaźmierz, a następne zostanie uwałowany ciężkim walcem drogowym przez pracowników ZUK.

22199180_929376347225768_1594258276_o 22217779_929376317225771_1735719785_o

Czytaj dalej

18-08-2017, 11:45

Wyniki badań.

Monitoring substancji promieniotwórczych w pobranej wodzie ze Stacji Uzdatniania Wody w Kaźmierzu, Gaju Wielkim oraz Piersku.

 

Wyniki: