Zasady zgłaszania awarii wod-kan, ciepłownictwa oraz sieci elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZUK w Kaźmierzu.

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej lub elektrycznej (brak wody, ciepła, prądu, wyciek, przeciek, niedrożność sieci kanalizacyjnej) fakt ten należy zgłosić podając:

 • adres,
 • krótki opis miejsca awarii,
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • telefon kontaktowy osoby zgłaszającej.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 awarie należy zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu przy ul. Leśnej 11 w Kaźmierzu lub telefonicznie pod numerami:

 • Tel. 61 29 18 187;
 • Tel. 61 29 17 932;
 • Tel. 608 583 065;

Po godzinie 1500 oraz w dni wolne i święta zgłoszenia można dokonać pod numerami telefonów:

 • Tel. 784 698 536 – awarie wodociągowe – kanalizacyjne
 • Tel. 784 372 030 – awarie wodociągowe – kanalizacyjne
 • Tel. 784 372 264 – awarie kanalizacyjne oraz awarie sieci elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZUK w Kaźmierzu;
 • Tel. 784 372 623 – awarie ciepłownicze ( kotłownia ul. Prusa 5 w Kaźmierzu ).