Zasady zgłaszania awarii wod-kan, ciepłownictwa oraz sieci elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZUK w Kaźmierzu.

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej lub elektrycznej (brak wody, ciepła, prądu, wyciek, przeciek, niedrożność sieci kanalizacyjnej) fakt ten należy zgłosić podając:

  • adres,
  • krótki opis miejsca awarii,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • telefon kontaktowy osoby zgłaszającej.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 awarie należy zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu przy ul. Leśnej 11 w Kaźmierzu lub telefonicznie pod numerami:

  • Tel. 61 29 18 187;
  • Tel. 61 29 17 932;
  • Tel. 608 583 065;

Po godzinie 1500 oraz w dni wolne i święta zgłoszenia można dokonać pod numerami telefonów:

  • Tel. 784 698 536 – awarie wodociągowe – kanalizacyjne
  • Tel. 784 372 030 – awarie wodociągowe – kanalizacyjne
  • Tel. 784 372 623 – awarie ciepłownicze ( kotłownia ul. Prusa 5 w Kaźmierzu ).