Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym.

Cyfry w kolorze czerwonym oznaczają natomiast wartości dziesiętne, setne i tysięczne metra sześciennego. Dokonując odczytu podajemy wyłącznie cyfry z czarnych pól.

Przykłady wskazań wodomierzy:

0

1

4

8

5

3

5

2

Wskazanie wodomierza 1485 m3

 

0

0

0

0

1

9

Wskazanie wodomierza 19 m3

wodomierz

WAŻNE!
Wskazanie wodomierza przekazane przez Odbiorcę Usług jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym.