Stacja Uzdatniania Wody w Kaźmierzu zasila w wodę następujące miejscowości:

 • Kaźmierz,
 • Chlewiska,
 • Dolne Pole,
 • Gorszewice,
 • Kiączyn,
 • Kopanina,
 • Radzyny.

Stacja Uzdatniania Wody w Gaju Wielkim zasila w wodę następujące miejscowości:

 • Gaj Wielki,
 • Bytyń,
 • Gorgoszewo,
 • Młodasko,
 • Piersko – osiedle działkowe,
 • Sierpówko,
 • Stramnica,
 • Witkowice.

Stacja Uzdatniania Wody w Piersku zasila w wodę następujące miejscowości:

 • Piersko,
 • Komorowo,
 • Pólko,
 • Sokolniki Małe,
 • Sokolniki Wielkie,
 • Wierzchaczewo.

Twardość wody dla:

 • SUW Kaźmierz wynosi 335 mg CaCO3/l,
 • SUW Gaj Wielki wynosi 327 mg CaCO3/l,
 • SUW Piersko wynosi 308 mg CaCO3/l.

Wyniki badania wody uzdatnionej do pobrania poniżej:

 

 

Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie surowej.