05-09-2016, 9:32

RADIOWY ODCZYT STANU WODOMIERZY

Z początkiem bieżącego roku zapoczątkowano instalację modułów radiowych pozwalających na dokonywanie radiowego odczytu stanu wodomierzy.

Dzięki wyrozumiałości mieszkańców oraz sprawnej obsłudze naszych instalatorów, do tej pory zamontowano 1000 sztuk tych urządzeń na terenie Gminy Kaźmierz.

20160905_090709 20160905_090631

Skomputeryzowane w ten sposób zostały miejscowości: Sokolniki Wielkie, Dolne Pole, Brzezno, Chlewiska w 50%, Kaźmierz m.in. (osiedle na tzw. „Zatorzu”, ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reja, Daglezjowa, Asnyka, Gałczyńskiego, Powstańców Wlkp., Reja, Sienkiewicza, Żeromskiego, Szamotulska, Konopnickiej.

W bieżącym miesiącu planujemy zamontować moduły w budynkach w rejonie ulicy Dolnej   w Kaźmierzu.

Montaż modułów jest procesem długofalowym, planujemy zinformatyzować pod tym względem całą gminę Kaźmierz w okresie kolejnych 4-5 lat. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz z montażem modułów dokonywana jest w miarę potrzeb wymiana wodomierzy na nowoczesne, dokładne przystosowane do tych zabiegów.

Zalety systemu radiowego:

– monitorowanie faktycznego zużycia wody z dokładnością do 1 litra!

– monitorowanie nawet najdrobniejszych niekontrolowanych wycieków wody

– brak ingerencji inkasenta w mieszkaniach, odczyt dokonywany jest „z drogi”

– system informuje o wystąpieniu awarii wodomierza

 

Za zużytą wodę w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym Zakład wystawia faktury VAT, które dostarczane są przez pracownika Zakładu lub na wyraźną prośbę Klienta drogą elektroniczną.