Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków ważna od dnia 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. :

Taryfowa grupa odbiorców usług Gospodarstwa domowe Podmioty gospodarcze
I. WODA
1. Cena wody (zł za 1m3) 4,01 4,01
2. Opłata abonamentowa (zł/m-c):
2a. Odbiorcy rozliczani wg odczytu
z wodomierzy (za 1 punkt pomiarowy)
6,96 6,96
2b. Odbiorcy rozliczani ryczałtowo
(za 1 punkt rozliczeniowy)
2,91 2,91
II. ŚCIEKI DOPŁYWOWE
1. Cena za 1m3 ścieków (zł za 1m3) 7,29 7,29
2. Opłata abonamentowa (zł/m-c) 4,73 4,73
III. ŚCIEKI DOWOŻONE
1. Cena za 1m3 ścieków (zł za 1m3) 19,58 19,58

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków ważna od dnia 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2020 r.:

Taryfowa grupa odbiorców usług Gospodarstwa domowe Podmioty gospodarcze
I. WODA
1. Cena wody (zł za 1m3) 4,10 4,10
2. Opłata abonamentowa (zł/m-c):
2a. Odbiorcy rozliczani wg odczytu
z wodomierzy (za 1 punkt pomiarowy)
7,04 7,04
2b. Odbiorcy rozliczani ryczałtowo
(za 1 punkt rozliczeniowy)
2,80 2,80
II. ŚCIEKI DOPŁYWOWE
1. Cena za 1m3 ścieków (zł za 1m3) 7,44 7,44
2. Opłata abonamentowa (zł/m-c) 4,82 4,82
III. ŚCIEKI DOWOŻONE
1. Cena za 1m3 ścieków (zł za 1m3) 20,68 20,68
  1. Opłata abonamentowa w zaopatrzeniu w wodę naliczana będzie od wszystkich punktów pomiarowych odbiorcy.
  2. Dla nieruchomości – ogródków działkowych zbiorowych, dla których Zakład dostarcza wodę tylko w sezonie od 15 kwietnia do 15 września opłata stała abonamentowa za punkt pomiarowy wody bezpowrotnie zużytej na cele ogrodowe naliczana będzie za okres 5 miesięcy.
  3. Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej wynosi 81,00 zł (brutto) za odbiór jednego przyłącza (wynika z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza).
  4. Opłata za wznowienie dostawy wody po odcięciu przyłącza wodociągowego z winy odbiorcy wynosi 73,80 zł (brutto).

 

UDRAŻNIANIE KANALIZACJI

  1. Usługa udrażniania kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym wynosi do pierwszej godziny 167,40 zł (brutto), następnie proporcjonalnie do czasu pracy.

 

Uwaga: wszystkie stawki podane w taryfie są wartościami brutto.