05-09-2016, 9:03

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD ŚWIADCZENIA USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z TERENU GMINY KAŹMIERZ

Jednym z przedmiotów działania Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych.

Zakład posiada 4 wozy asenizacyjne o pojemności odpowiednio 4,5m3, 6m3, 10m3, 11,5m3.

DSC_7205 DSC_7202

Zasada świadczenia usługi jest bardzo prosta:

Klient zgłasza potrzebę wywozu nieczystości płynnych do Zakładu pod numerem telefonu  61 29 18 187, następnie Biuro Obsługi Klienta informuje o możliwie najszybszym terminie wykonania usługi (z reguły usługa zostaje wykonana w kolejnym dniu roboczym).  Po wykonaniu usługi przez Zakład, wystawiana jest faktura VAT z faktyczną ilością odebranych ścieków i przesłana jest drogą pocztową lub elektroniczną do Klienta z terminem płatności do 14 dni.

 

Obecnie cena wywozu 1m3 nieczystości płynnych wynosi 19,58 zł brutto za faktycznie odebraną ilość.

Ilość odebranych nieczystości płynnych określona jest na mierniku przy wozie asenizacyjnym  oraz na wydruku komputerowym z oczyszczalni ścieków w Kiączynie.

 

Zachęcamy mieszkańców oraz właścicieli posesji z terenu gminy Kaźmierz nie korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej do korzystania z naszych usług.

 

Łukasz Panek

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu