Misją Zakładu jest utrzymywanie i dobre zarządzanie mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Kaźmierz poprzez prowadzenie działalności usługowej na rzecz Gminy.

Celami Zakładu są:

  • zapewnienie ciągłej dostawy wody wszystkim odbiorcom w odpowiedniej ilości i parametrach zgodnych z załącznikami nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. ( Dz. U. 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zmianami)
  • odbiór nieczystości płynnych i oczyszczanie ich w stopniu określonym w pozwoleniu wodnoprawny,
  • utrzymywanie dróg gminnych i terenów zielonych,
  • zarządzanie zasobami lokali komunalnych w stanie zadawalającym ich użytkowników.