Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu administruje trzema stacjami uzdatniania wody zlokalizowanymi w miejscowości: Kaźmierz, Gaj Wielki oraz Piersko.

Stacja Uzdatniania Wody w Kaźmierzu zasilana jest trzema studniami- studnia  nr 5 i nr 6 o głębokości 70,0 m oraz studnia nr 7 o głębokości 73,0 m. z utworów plejstoceńskich. Wielkości poboru wynoszą:

 • Qhmax = 120,0 m3/h,
 • Qdmax = 2 400,0 m3/d,
 • Qrok = 876 000,0 m3/rok,

Stacja Uzdatniania Wody w Gaju Wielkim zasilana jest dwoma studniami – studnia nr 1A o głębokości 44,0 m oraz studnia nr 2 o głębokości 59,0 m z utworów czwartorzędowych. Wielkości poboru wynoszą:

 • Qhmax =  50,0 m3/h,
 • Qśr d =  400,0 m3/d,
 • Qrok =  3 770,0 m3/rok,

Stacja Uzdatniania Wody w Piersku zasilana jest dwoma studniami – studnia nr 2 o głębokości 36,0 m z utworów czwartorzędowych-plejstoceńskich oraz studnia nr 3 o głębokości 167,0 m z utworów neogeńskich-mioceńskich. Wielkości poboru wynoszą:

 • Qhmax =  35,0 m3/h,
 • Qśr d =  274,0 m3/d,
 • Qrok =  100 000,0 m3/rok,

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu administruje dwoma oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach: Kiączyn oraz Bytyń.

Oczyszczalnia w Kiączynie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym może odprowadzać ścieki w ilościach:

 • Qmaxh =  65,0 m3/h,
 • Qśr d =  890,0 m3/d,
 • Qmaxd =  1 150,0 m3/d,
 • Qrok = 324 850,0 m3/rok,

Oczyszczalnia w Bytyniu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym może odprowadzać ścieki w ilościach:

 • Qmaxh =  10,0 m3/h,
 • Qśr d =  170,0 m3/d,
 • Qmaxd =  220,0 m3/d,
 • Qrok = 73 000,0 m3/rok,

 

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu administruje gminnym ośrodkiem zdrowia w Kaźmierzu przy ul. Orzeszkowej 6 oraz gminnymi lokalami mieszkalnymi wraz z kotłownią osiedlową przy ul. Prusa 5 w Kaźmierzu.