1. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU

64-530 Kaźmierz, ul. Leśna 11

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500

Telefony:  61 29 18 187; 61 29 17 932;  kom. 608 583 065

e-mail: zuk@zuk-kazmierz.pl

NIP: 787-19-34-399

Regon: 634291825

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Duszniki oddział w Kaźmierzu nr 88907200020200014520000001


 

KADRA

Łukasz Panek
Dyrektor
Telefon: 61 29 18 187
e-mail: dyrektor@zuk-kazmierz.pl
Renata Tomaszkiewicz Główny księgowy
e-mail: r.tomaszkiewicz@zuk-kazmierz.pl
Małgorzata Rąpała Kierownik zespołu
e-mail: m.rapala@zuk-kazmierz.pl
Adam Kaczmarek Kierownik oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody
e-mail: adam.kaczmarek@zuk-kazmierz.pl
Agnieszka Pasternak
Sekretarka oraz referent ds. personalnych
Telefon: 61 29 18 187
e-mail: zuk@zuk-kazmierz.pl
Iwona Dąbrowska Referent
e-mail: iwona.dabrowska@zuk-kazmierz.pl
 Klaudia Tecław Referent ds. księgowości budżetowej
 e-mail:  Klaudia.Teclaw@zuk-kazmierz.pl
Małgorzata Musielska Odczytywacz wodomierzy
Sławomir Janczewski
Konserwator maszyn i urządzeń – wodociągi
Telefon: 784 372 030
Marcin Bartczak Konserwator maszyn i urządzeń – wodociągi
Telefon: 784 698 536
Artur Trembecki Konserwator maszyn i urządzeń – wodociągi
Telefon: 784 372 264
Andrzej Litwiejko Konserwator kotłowni osiedlowej ul. Bolesława Prusa 5 w Kaźmierzu
Telefon: 784 372 623
Oczyszczalnia ścieków w Kiączynie
Telefon: 693 073 672
Oczyszczalnia ścieków w Bytyniu
Telefon: 693 073 675
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaźmierzu
 Telefon:  61 28 26 303